Kennisbank

Toon:

CT reageert: Uitvoering motie Beckerman

Op 9 februari is de motie van Beckerman in de tweede kamer aangenomen. De motie Beckerman […]

Lees meer

Actieagenda Wonen

Op woensdag 17 februari 2021 is de actieagenda Wonen door 34 (vastgoed)organisatie ondertekend. In deze agenda […]

Lees meer

Benchmark Corporaties – Aedes 2020

Middels de jaarlijkse publicatie van de Aedes Benchmark kan de balans van de corporatiesector weer worden […]

Lees meer

Volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025

Om de vier jaar wordt door de combinatie van BZK, Woonbond, de VNG en Aedes de […]

Lees meer

De visualisatie van het handboek marktwaarde 2020

Net als voorgaande jaren is eind oktober het handboek marktwaarde gepubliceerd. Het handboek is hét handvat […]

Lees meer

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020

Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen […]

Lees meer