Research

Een taxatie aanvragen?

Inzicht in marktontwikkelingen is essentieel om gemaakte keuzes in een taxatie te begrijpen.

Corporatie Taxaties gelooft heilig dat taxeren meer is dan alleen de bepaling van een eindwaarde. Inzicht in marktontwikkelingen in het algemeen en op lokaal niveau is essentieel om gemaakte keuzes in een taxatie te begrijpen.

Welke ontwikkelingen zien we in de markt, hoe ontwikkelen deelmarkten zich en wat is de invloed van externe factoren, zoals COVID-19, op de vastgoedmarkt.

Het researchteam van Corporatie Taxaties analyseert grote datastromen en stelt daarmee haar taxateurs in staat om deze informatie te gebruiken voor haar taxatieopdrachten.

Wij zijn aangesloten bij de NVM. Daardoor beschikken wij over een rijke database aan transactiecijfers, gevoed door kleine en grotere vastgoedadviseurs. Wij analyseren de vastgoedmarkt zodat elke taxatie wordt ondersteund vanuit een valide onderbouwing van marktcijfers. Elke taxatie is voorzien van duidelijke en navolgbare referenties, daarnaast worden gemaakte keuzes helder toegelicht met behulp van marktevidence.

Met het borgen van een afzonderlijk research team binnen Corporatie Taxaties zullen wij periodiek research rapportages opstellen en delen met onze klanten.

“Marktonderzoek is de fundering van onze taxaties.”

Een taxatie aanvragen?