Jaarrekening

Taxaties volgens het Handboek Marktwaarde

De kosten berekenen van uw taxatie?

Jaarrekeningtaxaties voor woningcorporaties

Marktwaarde taxaties voor de jaarrekening van woningcorporaties

Wij geloven niet in taxeren louter voor een eindwaarde maar onderscheiden ons met taxatierapportages die inzicht geven in marktontwikkelingen en mutaties in de portefeuille.
Onze specialisten blijven betrokken bij het gehele proces, tot en met verantwoording richting accountants en/of toezichthouders.

Ons team is gespecialiseerd in het taxeren van corporatievastgoed en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Onze focus ligt op één type dienstverlening met een onderliggend proces dat transparant is en aansluit op de wensen en eisen vanuit corporaties.

Onze no nonsense aanpak is ontstaan vanuit de behoefte bij corporaties aan maatwerk.

Samen met onze klanten geven wij het taxatieproces vorm. Op deze manier kunnen corporaties een deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de prijs die we kunnen hanteren.
Indien gewenst helpen wij onze klanten met het verbeteren van de kwaliteit van data en ondersteunen we bij de verwerking van waarden in TMS of bronsystemen.

Marktwaarde taxaties voor de jaarrekening van woningcorporaties (handboek marktwaarde)

Corporatie Taxaties voert taxaties uit voor de jaarrekening van woningcorporaties. De wettelijke verplichting voor corporaties  vastgelegd in de Woningwet beschrijft dat het vastgoed in exploitatie jaarlijks getaxeerd moet worden. De taxaties worden uitgevoerd door gebruik te maken van het jaarlijks te actualiseren handboek marktwaarde. De modelmatige taxatie kent twee varianten; een basisversie en een full-versie. Beide varianten worden door ons berekend in een gecertificeerd rekenmodel.

Basisversie

Bij een waardering conform de basisversie ontvangen onze klanten een waardering gebaseerd op een in het waarderingshandboek opgenomen set uitgangspunten en aannames.

Full-versie

Een full-versie waardering geeft de taxateur meer vrijheid om variabelen aan te passen, zodat een meer waarheidsgetrouwe waardebepaling mogelijk is. Deze waardering kan worden gebruikt voor vastgoedsturing.
Klanten die ambities hebben op het gebied van portefeuille- en assetmanagement, adviseren wij om een full-versie waardering te laten uitvoeren.

Daarnaast kan in een full-versie waardering rekening worden gehouden met maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Voor corporaties die actief zijn met verduurzaming is dit een mogelijkheid om investeringen (deels) terug te laten komen in de portefeuillewaardering.

De kosten berekenen van uw taxatie?