Taxatie van uitpondwoningen

Een taxatie aanvragen?

Uitponden
Woningcorporaties die woningen verkopen aan natuurlijke personen voor eigen bewoning moeten aan strikte wet- en regelgeving voldoen. De waarde die geldt is de meest recente WOZ-beschikking of de waarde die wordt vastgesteld aan de hand van een gevalideerd taxatierapport door een taxateur

Marktwaarde vrij van huur en gebruik
Om tot een weloverwogen beslissing te komen geeft een taxatie de meest actuele waarde. Niet alleen omdat een taxateur daarmee alle object specifieke kenmerken kan laten meewegen. Des te meer omdat de peildatum van een WOZ-beschikking een jaar terug in de tijd ligt. Om tot een weloverwogen beslissing te komen geeft de marktwaarde vrij van huur en gebruik de meeste accurate ondersteuning.

Situaties waarin een woningcorporatie een huurwoning verkoopt kunnen zijn het verkopen aan een zittende huurder of verkoop bij mutatie (uitpond). Als een corporatie verkoopt aan deze doelgroepen gelden verkoopwaarden die onder meer te maken hebben met toestemming van de Autoriteit Woningcorporaties.

Corporatie Taxaties is op de hoogte van alle ontwikkelingen in de markt. Heeft u een taxatievraagstuk of wilt u van gedachten wisselen over een aanpak bij verkoop van woningen? Laat het ons weten. Onze specialisten denken graag mee.

Een taxatie aanvragen?