Datamanagement

Een taxatie aanvragen?

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe aanpak. 

Naast medewerkers en klanten zijn data voor veel organisaties het meest kostbare bezit. Steeds meer informatie over huurders, woningen en de financiele huishouding van de corporatie is digitaal vastgelegd. Een deel van die informatie is nodig om een goede taxatie te kunnen maken. Corporatie Taxaties gebruikt gedetailleerde objectgegevens, informatie over de huurstroom en heeft bijvoorbeeld de staat van onderhoud van objecten nodig.

Kortom: voor ons werk hebben we een stevige set aan documenten en bestanden nodig. Informatie die kostbaar en in sommige gevallen ook privacy-gevoelig is. U mag er dus op rekenen dat wij de hoogste standaarden toepassen waar het gaat om informatie-beveiliging. Het uitwisselen van bestanden gebeurt via versleutelde verbindingen en u kunt er zeker van zijn dat alleen functionarissen die de informatie voor de taxatie nodig hebben, toegang hebben tot uw bestanden.

“Informatiebeveiliging is voor klanten weliswaar onzichtbaar, maar van cruciaal belang.”

Dat de informatie-uitwisseling gedigitaliseerd is, wil niet zeggen dat de persoonlijke benadering daarmee minder wordt. Wij zien het structureren van data als een eerste ‘harde’ randvoorwaarde. De data maken dat we een redelijk beeld kunnen vormen van het vastgoed dat we waarderen. Doordat Corporatie Taxaties dat goed heeft ingericht, kunnen we meer tijd en aandacht geven aan input die minstens even belangrijk is: input vanuit de corporatie. Informatie van wijkregisseurs of assetmanagers is voor ons erg belangrijk. Mensen die het vastgoed en haar historie kennen kunnen ons vaak van belangrijke informatie voorzien.

Grotendeels digitaal, maar niet minder persoonlijk.

Een taxatie aanvragen?