Kennisbank

Toon:

Nota van wijzigingen – Handboek marktwaarde 2020

Op 30 oktober jl. is het Handboek Marktwaardering 2020 gepubliceerd. Tezamen met de publicatie van het handboek, […]

Lees meer

Kengetallen voor onderhoudskosten – Marktwaardering 2020

Op 30 oktober jl. is het Handboek Marktwaardering 2020 gepubliceerd. Naast de modelmatige wijzigingen van het handboek, […]

Lees meer

Validatie Handboek marktwaarde 2019

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF research de validatie uitgevoerd […]

Lees meer

Handreiking financieel toezicht – VTW

Vanuit de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie verplicht is toezicht te houden op de financiën. […]

Lees meer

De keten van modelmatig taxeren in 2020

Welke uitdagingen liggen in het verschiet voor woningcorporaties? De dagen worden korter en zijn gevuld met […]

Lees meer

GRESB 2020 – deelname

Het Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) betreft een internationale gedragen benchmark voor wereldwijde vastgoed- en […]

Lees meer