Kwaliteit

De ambitie om kwaliteit te leveren is een van onze belangrijkste drijfveren. Dat we kwaliteit leveren, laten we onze klanten graag zien. Uiteraard voldoen onze taxaties aan de hoogste kwaliteitseisen.

Onze specialisten
Onze taxateurs zijn ingeschreven in het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), aangesloten bij het TMI (Taxatie Management Instituut), het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) en lid van de NVM.

Vier-ogen-principe
Geen enkele functionaris, noch een taxateur noch een andere medewerker, stuurt rapportages uit c.q. levert werkzaamheden op aan klanten zonder dat deze door een collega zijn beoordeeld. Deze beoordeling wordt vastgelegd zodat altijd een audit trail beschikbaar is voor het uiteindelijke eindproduct.

Partners en certificeringen
We hebben ons dan ook aangesloten bij de belangrijkste brancheorganisaties en adopteren de (kwaliteits-)standaarden die in de markt bestaan. Zo zijn we aangesloten bij NVM en maken we gebruik van de gevalideerde software van Flux. Om de kwaliteit van onze taxaties te waarborgen werken wij met het door het TMI opgestelde Taxatie Management Systeem. Een TMI-taxatie biedt opdrachtgevers de garantie voor een onderbouwde taxatie die voldoet aan de hoogste kwaliteit. Het taxatiesysteem van TMI dat is ontwikkeld door fluX, bevat een rekenmodel en een modeltaxatierapport dat voldoet aan de eisen van IVS/EVS (International Valuation Standards/European Valuation Standards).

Samenwerkingsverbanden
Niet in de laatste plaats werken we samen met andere bedrijven en organisaties die actief zijn in het vastgoed. Op die manier houden we aansluiting bij alle ontwikkelingen in de markt, zowel binnen de taxatiebranche als binnen de wereld van beleggers en ontwikkelaars.

Corporatie Taxaties maakt onderdeel uit van de onderneming Plus Taxaties B.V. gaat uit van de Algemene Voorwaarden NVM 2011.