WOZ-waarde

Een taxatie aanvragen?

WOZ

Het juist vaststellen van de WOZ-waarde is cruciaal. Aan het begin van elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde vast. Op basis van deze beschikking heft de gemeente, het waterschap en ook het Rijk belasting.

Een realistische WOZ-waarde

Corporatie Taxaties adviseert om te komen tot een realistische WOZ-waarde. Wij hebben ruime ervaring met het taxeren van zowel courante als incourante objecten. Wij voeren een marktanalyse uit en adviseren of een bezwaarproces voldoende zinvol is. Dit doen wij uitsluitend als onze taxateurs de WOZ-waarde als te hoog beoordelen. In ons onderzoek nemen we mee het verkennen van de markt vanuit onze transactie-database maar ook de technische en juridische gronden van de WOZ-aanslag worden onderzocht.

Adviseren wij om bezwaar te maken?

Wij helpen woningcorporaties bij het bezwaar maken van de WOZ-waarde en stellen een bezwaarschrift op waarin wij onze zienswijze onderbouwen. Onze werkwijze is gebaseerd op “No cure no pay”. Daardoor is een woningcorporaties bij ons geen kosten kwijt als het bezwaarschrift niet loont.

Vooroverleg met gemeenten?

Ook kunnen wij bijstaan in het eventuele vooroverleg met de gemeente. Zo beoordelen wij referentiestelsels en/of proberen wij overeenstemming met de gemeente te krijgen over de vast te stellen waarde zodat bezwaarprocedures kunnen worden voorkomen.

Een taxatie aanvragen?