Wie zijn wij en wat doen we?

U kunt het originele document hier downloaden

Corporatie Taxaties
Wij taxeren voor woningcorporaties. Wij zijn gespecialiseerd in portefeuillewaarderingen, aan en verkooptaxaties en het taxeren van voorgenomen investeringen.

Wij geloven dat taxeren meer is dan alleen de bepaling van een eindwaarde. Corporatie Taxaties onderscheidt zich met taxatierapportages die inzicht geven in marktontwikkelingen en mutaties in de portefeuille. Onze specialisten zijn betrokken bij het gehele proces en bieden ondersteuning bij de verantwoording richting accountants en/of toezichthouders.

Ons proces
We hebben onze ervaringen gebundeld in een procesmatige aanpak die we met de corporatie van begin tot eind samen doorlopen. Het taxeren in elf stappen bestaat uit een werkwijze die zoveel mogelijk is gestandaardiseerd. Hierdoor zijn alle betrokkenen altijd op de hoogte, wat op welk moment van hen wordt gevraagd. Ook zijn we in staat om te werken met scherpe planningen. Weten wat we van elkaar verwachten, vormt de basis voor een goede samenwerking

Meer informatie?
Lees verder over wie we zijn en wat we doen

Vragen aan onze taxateurs?