Duurzaamheid

Een taxatie aanvragen?

Een taxatie als meetinstrument

Uiteraard voldoen de door ons uitgevoerde taxaties aan alle richtlijnen die vanuit de markt worden gesteld.

Wij vinden dat onze klanten wel iets meer van ons mogen verwachten dan alleen dat. We volgen de ontwikkelingen in de markt en geven onze klanten inzicht in de voortgang van verduurzaming in hun portefeuille. We nemen investeringen mee in de waardebepaling en maken het voor klanten op die manier mogelijk om de voortgang in hun eigen beleidsdoelstellingen te monitoren.

“Een taxatie kan een belangrijk meetinstrument zijn om te zien of beleidsdoelstellingen worden behaald.”

Waardegroei door verduurzaming?

Investeringen in duurzaamheid leveren vaak vooral voordeel op voor de gebruikers van het vastgoed. Minder goed zichtbaar wordt het effect in de waarde. Samen met onze klanten brengen we hier verandering in: we bekijken hoe we de gerealiseerde besparingen een plek kunnen geven in de waardering, met als uiteindelijk resultaat dat de verduurzaming leidt tot waardegroei voor de corporatie.

“Investeringen in verduurzaming worden getoetst op de effecten voor de gebruiker en krijgen een plek in de waardering.”

Een taxatie aanvragen?