Volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025

Volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025

U kunt het originele document hier downloaden

Volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025

Prioriteiten
Om de vier jaar wordt door de combinatie van BZK, Woonbond, de VNG en Aedes de prioriteiten voor woningcorporaties vastgesteld.

Voor de komende jaren zijn er zes prioriteiten vastgesteld:

1. Bijdragen aan de bouwopgave –
door versnellen nieuwbouw sociale huurwoningen;

2. Zorgen voor betaalbaarheid –
door inzet van lokaal maatwerk;

3. Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad –
door aandacht voor kwaliteitsaspecten en inzet op isolatie en de energietransitie;

4. Realiseren van wonen en zorg –
door passende woonvormen en samenwerkingen;

5. Huisvesten van spoedzoekers –
door tijdelijke oplossingen en minder conventionele wijzen van huisvesting;

6. Investeren in leefbaarheid –
door differentiatie van wijken, ontmoeting tussen bewoners en sociaal beheer.

In het document Volkshuivestelijke prioriteiten 2021-2025  zijn deze zes prioriteiten ongelijnd. Daarbij wordt stilgestaan bij de opgave die er ligt voor de corporatiesector alsmede de toelichting hoe de prioriteiten zich verhouden tot de taken van de corporaties.

Op zoek naar meer informatie?