Taxaties voor aankoop en complexgewijze verkoop

Een taxatie aanvragen?

Aan- en verkoop

Het aan- of verkopen van vastgoed vraagt om een weloverwogen beslissing. Corporatie Taxaties taxeert voor woningcorporaties en geeft inzicht met betrouwbare taxatierapportages die ondersteunen bij verantwoording én besluitvorming

Aankooptaxatie

Voordat een corporatie besluit vastgoed aan te kopen verrichten zij gedegen onderzoek. Een belangrijk onderdeel hiervan is het laten uitvoeren van een taxatie om inzicht te verkrijgen in de marktwaarde van een object.

Wij leveren corporaties niet alleen een taxatierapport met een waarde: onze rapportages onderscheiden zich doordat we inzicht geven in marktontwikkelingen, de (huur-)potentie van een object maar ook publiek- en privaatrechtelijke aspecten uitvoering aan bod laten komen.

Verkooptaxatie van complexgewijze verkoop

Woningcorporaties mogen woningvastgoed en maatschappelijk vastgoed verkopen maar zijn wel aan regels gebonden. Een corporatie moet goedkeuring verkrijgen van de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW over een voorgenomen transactie.

Wij adviseren en begeleiden woningcorporaties bij het taxeren van voorgenomen verkopen. Als een corporatie vastgoed wil verkopen moet eerst de vraag worden gesteld aan wie.

 

Elke verkoopvorm is gebonden aan andere regels waarbij een splitsing kan worden gemaakt tussen:

  • Verkoop aan natuurlijk personen voor eigen bewoning
  • Verkoop aan derden
  • Verkoop aan collega-woningcorporaties

Verder is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de basisregels waar een taxatie aan moet voldoen. Dit om ervoor te zorgen dat het taxatierapport niet alleen een waarde toont die actueel is maar ook gebaseerd op de juiste uitgangspunten en opgesteld door een bekwaam taxateur. De basisregels gaan over:

  • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes maanden of niet ouder dan 24 maanden, als een markttechnische update van maximaal drie maanden oud bij het rapport is gevoegd
  • De taxatie moet ingeschreven zijn bij het NRVT
  • De taxateur mag niet betrokken zijn bij de transactie
  • Het waarde begrip is over het algemeen marktwaarde, afhankelijk van het type vastgoed wat wordt getaxeerd

Corporatie Taxaties levert met haar taxatierapporten een belangrijke rol in het besluitvormingsproces van een corporatie. Vanuit de taxatierapporten die wij opleveren ontstaat inzicht in de (waarde-)opbouw van een object, (markt-)potentie en we nemen alle marktontwikkelingen mee zodat een corporatie de waarde in een juist perspectief kan plaatsen.

Een taxatie aanvragen?