Validatie Handboek marktwaarde 2019

Handboek marktwaarde 2019

U kunt het originele document hier downloaden

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF research de validatie uitgevoerd van het handboek marktwaarde 2019. In het onderzoek wordt stilgestaan bij de vraag of de basisversie van het handboek leidt tot een aannemelijke marktwaarde op portefeuilleniveau. De toetsing vindt plaats door de taxaties conform de full-versie te vergelijken met de resultaten uit de basisversie.

Geconcludeerd is dat er een 91% score is van portefeuilles waarbij de basis waardering minder dan 10% afwijking kent van de full-versie. Hiermee wordt net voldaan aan de minimale eis (= 90%). Indien de resultaten worden afgezet naar het gewogen (markt)waarde, wordt een score van 95% behaald.

Uit nadere onderzoek van ABF research blijkt dat ieder jaar de zelfde portefeuilles afwijken van de norm. De reden van de afwijking lijkt te zitten in de totstandkoming van de disconteringsvoet, in het bijzonder de bouwperiode- en locatie component.

Resultaten uit het validatie rapport zijn gebruikt als input voor het Handboek Marktwaarde:

Handboek marktwaarde 2020.

Bijgevoegd het volledige rapport omtrent:

Validatie handboek marktwaarde 2019

 

Op zoek naar meer informatie?