Validatie Handboek 2018

U kunt het originele document hier downloaden

Validatie handboek
In dit onderzoek is het Validatie-handboek modelmatig waarderen marktwaarde met peildatum 31 december 2018 gevalideerd aan de hand van de door corporaties aangeleverde full-waarderingen over het boekjaar 2018. In de validatie wordt getoetst of de basiswaardering die het handboek voorschrijft leidt tot een aannemelijke marktwaarde op portefeuilleniveau, waarbij de eis is dat voor tenminste 90% van de portefeuilles het verschil tussen de basiswaardering en de full-waardering beperkt blijft tot maximaal 10%. Om de validatie uit te voeren wordt de aangeleverde full-waardering vergeleken met de waardering die tot stand zou zijn gekomen als de basisversie was gebruikt, die wordt berekend aan de hand van de door corporaties aangeleverde objectgegevens en waarderingsparameters.
85

Op zoek naar meer informatie?