Onze kosten

Wij zijn transparant in onze kosten en taxeren tegen scherpe tarieven.

Binnen één werkdag een prijsindicatie?

Wij hebben ons taxatieproces waar mogelijk gestandaardiseerd en maken gebruik van een werkwijze waarbij rollen en verantwoordelijkheden zijn gescheiden.

Ons uitgangspunt is dat een taxatie tot stand komt vanuit een inspanning die een corporatie en taxateur allebei leveren. Een corporatie heeft kennis van haar vastgoedbezit en beheert haar data. Wij als taxateur maken een inschatting van de waarde, maar helpen voorafgaand ook bij het vertalen van de brongegevens naar bruikbare informatie voor het uitvoeren van de taxatie.

Datakwaliteit als kostendrukkend middel

Wij kijken aan de voorkant van het proces mee over de schouder van onze klanten en hebben een sterke focus op datakwaliteit.

Ons doel is niet alleen een consistente en volledige aanlevering van brongegevens. Juist de kwaliteit van brondata maakt verschil voor de kwaliteit van een taxatie. Een gevalideerde dataset heeft als resultaat dat wij minder tijd kwijt zijn gedurende het proces en de kwaliteit van het eindproduct omhoog gaat.

Inzicht in de kosten van een taxatievraagstuk?

Wij zijn transparant over de kosten die wij rekenen. Als het gaat om modelmatige taxaties rekenen wij stuksprijzen. Bij ander type taxaties kan meer maatwerk worden gevraagd.

Wij besteden veel tijd en energie aan de voorkant van het proces om daarmee scherpe prijzen te offreren.

Binnen één werkdag een prijsindicatie?

Tarieven handboek taxaties

Efficiency voordelen drukken zich uit in lagere kosten.

Onze kostenmodule

Een marktwaarde taxatie voor corporaties is geregisseerd vanuit een strak jasje. Wij drukken dit voordeel uit in lagere kosten voor onze klanten. Het startschot voor het invoeren van complextaxaties was de introductie van het handboek marktwaarde.

In onze kostenmodule kunt u zelf berekenen wat de kosten zouden zijn voor het laten taxeren van uw portefeuille, inclusief een stevige korting als u besluit om voor lange tijd met ons samen te gaan werken. Onze tarieven zijn gebaseerd op de kosten per waarderingscomplex. In de rekenmodule geven we een indicatieve prijsopgave voor de kosten van portefeuilletaxaties.

De taxatiekosten voor Bedrijfsmatig Onroerend Goed (BOG) en Intramuraal Zorgvastgoed is afhankelijk van meer factoren. We gaan graag met u in gesprek om ook voor deze typen vastgoed tot een prijsopgave te komen voor een taxatieopdracht.

“Transparantie is een van onze kernwaarden. Transparantie in wat we doen, transparantie in wat onze klanten daarvoor betalen.”

Wonen

Kosten per complex

€ 225

€ 125

Parkeren

Kosten per complex

€ 175

€ 125

Bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed

Kosten per complex

€ 450

€ 175

Intramuraal zorgvastgoed

Kosten per complex

€ 450

€ 200