Handreiking toezicht op opdrachtgeverschap 2020

U kunt het originele document hier downloaden

Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes
Corporaties verstrekken jaarlijks meerdere opdrachten. Het kan hier gaan over inkoop, onderhoud, nieuwbouw, maar ook taxaties. Met dergelijke opdrachten zijn soms enorme bedragen gemoeid. Daar hebben de corporaties een verplichting om de bijbehorende risico’s te ondermijnen.
De samenwerking tussen de vereniging van toeizchthouders in woningcorporaties (VTW) en Aedes hebben in 2016 voor het eerst de handreiking ‘Toeizcht op opdrachtgeverschap’ geschreven om de corporaties hierop te attenderen en ondersteunen.

Op zoek naar meer informatie?