Gebruikershandleiding Vastgoedtaxonomie

Op zoek naar meer informatie?

Uitwisseling van datastromen
Steeds vaker dient er een data uitwisseling plaats te vinden tussen de corporatie en de banken. Op basis van de verstrekte data door de corporaties, vindt besluitvorming door banken omtrent financieringen en beheer van leningen plaats. Daarnaast zijn de bancaire instellingen ook verplicht een risico inschatting te maken over de lopende leningen in de portefeuille en de onderliggende (on)zekerheden.

Om eenduidigheid te creƫren in de data aanlevering richting de banken, heeft de SBR samenwerking de vastgoedtaxonomie gedefinieerd.

Op zoek naar meer informatie?