De visualisatie van het handboek marktwaarde 2020

Vragen aan onze taxateurs?

Jaarlijkse actualisatie
Net als voorgaande jaren is eind oktober het handboek marktwaarde gepubliceerd. Het handboek is hét handvat voor woningcorporaties en taxateurs om tot de balanswaardering per ultimo 2020 te komen.

Naast punten en komma’s die elk jaar worden bijgesteld, geeft de meest recente versie van het handboek ook inzicht in de marktontwikkelingen. In 2020 betekent dit dat COVID-19 en de (voorgenomen) aanpassing van de overdrachtsbelasting voor beleggers de boventoon voeren in het gesprek.

“Het fundament van een taxatie is meer dan ooit marktresearch en een heldere uiteenzetting van gemaakte keuzes”

De praktijk leert ons dat een disconteringsvoet en exit yield de meest bediscussieerde parameters in een taxatie zijn. Het risicoprofiel van een object, omgeving en tijd: hoe meet je dat?

Corporatie Taxaties maakt onder andere gebruik van datavisualisatie om onze klanten inzicht te bieden. Zo hebben we alvast de ontwikkeling van de basis-disconteringsvoet 2019 – 2020 in beeld gebracht vanuit de systematiek van een referentiewoning. Wijken wij hiervan af? Dan maken we gebruik van het “pas toe of leg uit principe”.

Vragen aan onze taxateurs?