CT reageert: Uitvoering motie Beckerman

Op zoek naar meer informatie?

Op 9 februari is de motie van Beckerman in de tweede kamer aangenomen. De motie Beckerman houdt in dat de huurprijsverhoging van huurwoningen in de sociale sector in 2021 wordt bevroren.

Navolgend aan het besluit heeft minister Ollongren (BZK) ineen brief aan de tweede kamer laten weten hoe de uitvoering van de motie er uit komt te zien.

Corporatie Taxaties betwijfelt de effectiviteit van de huurbevriezing. Daarmee staan wij achter de opinie van Aedes.

Huurbevriezing komt niet alleen ten goede aan de doelgroep

In de brief aan de tweede kamer staat beschreven dat de huurbevriezing voor de gehele gereguleerde huursector gaat gelden. Grotendeels komt dit ten goede aan de gewenste doelgroep (de huurders met een smalle beurs), maar doordat er niet wordt gekeken naar de huishoudelijke inkomens, profiteren ook huurders van de maatregel welke dit niet nodig hebben – de zogenoemde scheefhuurders.

Onze aanbeveling aan de minister zal zijn om de “huurkorting” toe te kennen via de huurtoeslagregeling. Zodoende heeft de maatregel (enkel) impact op de gewenste doelgroep.

De vraag is of verhuurders voldoende worden gecompenseerd

Aan de andere kant komt de rekening van de huurbevriezing te liggen bij de verhuurder. Minister Ollongren geeft aan dat de verhuurders gecompenseerd worden via de verhuurderheffing, hiervoor is 200 miljoen vrijgemaakt. Echter, de vraag is of de door de minister aangegeven compensatie van de verhuurdersheffing voldoende opweegt tegen het “gemis” aan huurinkomsten.

Tevens valt het te betwijfelen dat de de verhuurder pro rato niet alsnog meer aan verhuurdersheffing gaat betalen. Namelijk de stijging van de marktprijs afhankelijke WOZ waarde, die de basis is voor de verhuurdersheffing, is nog niet bekend en laat de verhuurder in onzekerheid.

Onze aanbeveling aan de minister zou dan ook zijn om een volledige doorrekening van de verhuurdersheffing uit te voeren, zodat het voor de verhuurder ├ęcht duidelijk gaat worden wat de maatregel voor de portemonnee gaat betekenen.

Op zoek naar meer informatie?