Aangepaste saneringskader woningcorporaties

U kunt het originele document hier downloaden

In april 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties middels de brief de woningcorporaties verduidelijkt hoe de saneringskader voor woningcorporaties in elkaar steken. Vanuit de woningwet is geregeld dat woningcorporaties, welke in ernstige financiële problemen raken, in aanmerking kunnen worden voor een saneringssteun.

Met de aanpassing hoopt de minister Ollongren ervoor te zorgen dat in tijden van crisis sneller een oplossing komt voor een huurder, de gemeente eerder voorzien is van duidelijkheid en de kosten voor de corporatiesector zo beperkt mogelijk blijven.

Op zoek naar meer informatie?