Kennisbank

Toon:

Carbon Risk Real Estate Monitor

In het Carbon Risk Real Estate Rapport vindt u onderzoeks- en innovatieprojecten die op wetenschap gebaseerde […]

Lees meer

Subsidies voor verduurzamen DGCB

Subsidies zijn voor veel gebouweigenaren essentieel om hun gebouwen duurzamer te maken. Zo kan er bijvoorbeeld […]

Lees meer

The Arcadis International Construction Costs

In het International Construction Cost Rapport  van dit jaar kwamen twee onderwerpen voor Arcadis aanbod: Los […]

Lees meer

Wat is nodig om Paris Proof te worden?

In PropertyNl magazine vindt u de onderzoeksresultaten van PropertyNL geïnterviewde leiders op het gebied van duurzame […]

Lees meer

DGBC Magazine Toekomstbouwers Editie 2019 – 2020

In het Magazine Toekomstbouwers zetten voormalig premier Jan Peter Balkenende en voorzitter van de voormalige Nederlandse […]

Lees meer

Accountantsprotocol 2019 – ILT/Autoriteit woningcorporaties

In het accountantsprotocol 2019 is bezien op welke onderdelen de accountant controlewerkzaamheden moet uitvoeren.  In het […]

Lees meer